409K
244
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Comments view more >
  • Sma 🇮🇳

    Nhớ Mommy quá à😭😭😭

  • Can Kuzey 🇭🇺

    chị ơi nhớ giữ gìn sức khỏe cho thật tốt nha chị. Bớm nhớ chị

  • เม 🇵🇭

    cty 1000 thằng đa cấp, 1 thằng up 999 thằng khen hay :))))))

Age 20 years old
Birthday 2001/07/30
Birthplace United States
Net worth unknown
Top performance
1 month ago
84.2K
3.58K
266
59
12 năm cố gắng không nghĩ ✌️✌️
5 months ago
110K
3.96K
62
64
❤️❤️❤️❤️
2 years ago
54.5K
3.88K
108
56
More creators & memes
Made for you
7 days ago
3.98K
131
8
30
2 months ago
490
7
0
11
Không muốn lớn đâu =))
6 months ago
33.5K
761
12
48
!
8 months ago
18.8K
522
7
44
Về nhà ăn tếtttt...
8 months ago
13K
186
2
5
Nils Kuesel Shaira Ortile Camille Munday Amy Barton Cotney @kiro_ebra uhveenyuh Simone Apuntes digitales yellz0 Maya Spielman